Pergoly, altány a krytá stání

Pomezná - provizorní zastřešení, ukázky tesání trámů

Krovy, vazníky, střešní konstrukce