Dřevostavby rodinných domů Two by Four

 Na základě projektové dokumentace nabízíme zhotovení hrubé stavby domu technologií Two by Four.

  Jde o dřevostavbu tvořenou dřevěnou sloupkovou konstrukcí, zhotovenou přímo na staveništi, a opláštěnou OSB deskami.

Hrubá stavba zahrnuje:
 
​- hydroizolace zákl. desky
 - montáž rámové konstrukce stěn
 - zhotovení stropu, krovu
 - opláštění OSB deskami
 - montáž kompletního střešního pláště
 - tepelná izolace, parozábrana
 - rošt pro instalace a SDK

Postup výstavby krok za krokem

Samotné stavbě předchází vypracování projektové dokumentace a stavební řízení, zpracování rozpočtů a cenových nabídek jednotlivých dodavatelů. Výběru domu, jeho dispozici a umístění na pozemek doporučujeme věnovat velkou pozornost.

Typ domu a jeho dispozice má vliv nejen na jeho užitnou hodnotu, ale zásadním způsobem ovlivňuje i cenu stavby.

Výběr dodavatelů  před zahájením stavby výrazně urychluje práce na staveništi, nezbytná je koordinace řemesel a vzájemné ujasnění postupu a návazností mezi jednotlivými dodavateli.

Převzetí základové desky, hydroizolace a základové prahy

Na připravené základové desce začíná naše hrubá stavba. Při převzetí desky zkontrolujeme rozměry, umístění vývodů kanalizace, vody a elektro.

Základová deska je opatřena navařenou hydroizolací. Vzhledem k možnosti poškození celoplošně navařené izolace následnými pracemi je v této fázi provedena pouze v pruzích pod budoucími stěnami, později bude napojena v celé ploše.

Podle půdorysu jsou na podklad vyneseny a umístěny základové prahy obvodových stěn a příček. Kotvení prahů  je provedeno závitovými tyčemi, osazenými do betonu na chemickou maltu.

Montáž stěnových rámů

Stěnové rámy se připravují z předem nařezaných fošen, po smontování stěn naležato jsou rámy postupně vztyčeny, usazeny na své místo a provizorně vyztuženy prkny.
Veškeré prvky stěn jsou připraveny předem na přesnou délku, montáž je tedy velmi rychlá.


Zhotovení střešní konstrukce

Po dokončení stěn následuje montáž střešní konstrukce, buď klasického krovu, nebo střešních vazníků. I tyto prvky jsou předem připraveny dle montážních výkresů.

Podle typu střešní krytiny pak následuje bednění prkny a položení podkladní folie (šindel, některé plechové krytiny) nebo laťování s difúzní folií (tašky, taškové plechy).
Zhruba do 3 týdnů od zahájení prací je stavba zakrytá.


Opláštění OSB deskami, pokrytí střechy

Obvodové stěny jsou zvenku zaklopeny OSB deskami, které ztužují celou konstrukci a tvoří podklad pro zateplovací systém – polystyren (případně min. vata) a stěrková omítka na výztužné vrstvě. Ke zvýšení tuhosti konstrukce je možné opláštit OSB deskami i vnitřní výztužné příčky.

Součástí dodávky je kompletní zhotovení střešního pláště včetně všech doplňků – žlabů a svodů, komínových lávek a výlezů, sněhových zábran, střešních oken apod.

Následuje montáž oken a vchodových dveří specializovanou firmou.

Po osazení stavebních výplní je provedena tepelná izolace dutin stěn minerální izolací, natažení parozábrany, parotěsné napojení oken a dveří a montáž roštů pro sádrokartonové desky, které tvoří finální povrchovou vrstvu.

Instalační rošt v obvodových stěnách umožňuje bezproblémové rozvedení kabelů, montáž zásuvek a vypínačů. Hrubá stavba je tímto hotova, po dokončení všech instalací jsou stěny a strop zaklopeny SDK deskami, následuje zateplení stropu foukanou izolací
( v případě vazníkové střechy).

 

Skladba stěny

Skladba vzorové stěny směrem z interiéru:  
(konstrukce v rámci hrubé stavby uvedeny tučně)    

- sádrokarton 12,5 mm
- instalační předstěna (KVH latě 40/60 mm) 
- parotěsná fólie
- nosná konstrukce (KVH hranol 60/120 mm), výplň
  minerální izolací tl. 120 mm
- deska OSB  tl. 15 mm

- fasádní polystyren EPS tl. 120 mm
- stěrková omítka na výztužné vrstvě

Šíře stěny celkem 320 mm, U = 0,17 W / (m2.K)                              

Uvedená skladba je difuzně uzavřená a je jen jednou z mnoha možností. Nestavíme pouze jednu typovou skladbu stěny, skladby lze navrhnout difúzně otevřené a upravit pro konkrétní stavbu dle použitých materiálů a Vašich požadavků.

 

Plánujete dřevostavbu ?     

Spolupracujeme s autorizovaným projektantem dřevostaveb, zajistíme Vám individuální projektovou dokumentaci domu pro stavební povolení, dodáme kontakty na dodavatele základové desky, elektroinstalace, rozvodů TZB atd.

Kontaktujte nás pro více informací a pro vzorovou cenovou nabídku.

 

Máte projektovou dokumentaci ?

Podle Vašeho projektu Vám vypracujeme konkrétní cenovou kalkulaci.

 

 

Konstrukce dřevostaveb Two by Four

 

Pod pojmem Two by Four se rozumí dřevěná rámová konstrukce zhotovená přímo na staveništi z fošnových prvků a ztužená deskovým opláštěním.

Tento původně severoamerický systém se postupně rozšířil z USA a Kanady do dalších zemí světa, v současnosti se tímto způsobem
(s různými modifikacemi) staví domy hlavně ve skandinávských zemích, ve Velké Británii, Německu, Rakousku a Švýcarsku.

Moderní dřevostavbu charakterizuje použití průmyslově zpracovaných materiálů - uměle sušeného a přesně opracovaného řeziva KVH, deskových materiálů na bázi dřeva (např. OSB desky) a tepelné izolace s různými vlastnostmi pro různé použití. Stavba probíhá stále řemeslným způsobem a využívá osvědčené a spolehlivé konstrukční postupy a detaily.

Technologie v kostce - základní pojmy

Konstrukce - je vytvořena z fošen, např. o rozměru 60 x 120mm (odtud i ang. název, který označuje původní průřez prvků – dva na čtyři palce). Na první pohled subtilní konstrukce je dostatečně únosná – sloupky jsou v krátkých vzdálenostech, celou konstrukci ztužuje deskový záklop. Z fošen může být vytvořena i konstrukce stropu a krovu.

Opláštění - pro tuhost stěn je nezbytné její opláštění deskovými materiály. Konstrukci lze opláštit různými deskami z jedné nebo lépe obou stran, nejvhodnější jsou pro svoje vlastnosti OSB desky.

Tepelná izolace -tepelná izolace je vkládána do dutin základní konstrukce nebo přídavných roštů, může tvořit vnější opláštění. Nejpoužívanějšími materiály jsou minerální izolace, dřevovláknité desky, foukaná celulóza, extrudovaný polystyren.

Neprůvzdušná vrstva, parozábrana  - plášť montovaných staveb musí být neprůvzdušný. V praxi to znamená vytvoření vnitřní neprůvzdušné vrstvy (obálky), která zabraňuje pronikání vnitřního vzduchu do konstrukce a vrstev tepelné izolace. Tato obálka může být vytvořena parotěsnými nebo parobrzdnými foliemi, nebo OSB deskami s přelepenými spoji. Neprůvzdušné musí být i připojení rámů oken, dveří a dalších spojů a prostupů.

Fasáda - nejčastěji je tvořena kontaktním zateplovacím systémem s výstužnou vrstvou a minerální omítkou, lze ji vytvořit i jako odvětraný dřevěný obklad různě profilovanými nebo překládanými prkny (palubkami).