Cenová nabídka

Cenová nabídka na provedení prací obsahuje soupis prací a cenovou kalkulaci.

Cenovou nabídku Vám vypracuji na základě projektové dokumentace nebo
zaměření skutečného stavu na stavbě, po vzájemné dohodě a ujasnění Vašich
požadavků a představ, nejlépe na osobním setkání na místě stavby.

V případě, že máte k dispozici podrobné technické podklady, je cenová nabídka zdarma,
v ostatních případech je po dohodě zpoplatněna vzhledem k časové náročnosti zpracování,
nutnosti zaměření na místě atd.

Pokud máte zájem o návrh konstrukce, zpracování technické dokumentace,
výkresů pro realizaci apod., je tato služba zpoplatněna předem dohodnutou částkou
podle náročnosti zakázky.

Pokud se rozhodnete pro naší realizaci, je cena uhrazená za zpracování podkladů a kalkulace
na konci odečtena z celkové ceny díla.

Pro cenovou nabídku a více informací nás kontaktujte