Cenová nabídka

Cenová nabídka na provedení prací obsahuje soupis prací a cenovou kalkulaci.

Cenovou nabídku Vám vypracuji na základě projektové dokumentace nebo
zaměření skutečného stavu na stavbě, po vzájemné dohodě a ujasnění Vašich
požadavků a představ, nejlépe na osobním setkání na místě stavby.

V případě, že máte k dispozici technické podklady, je cenová nabídka zdarma,
v některých případech je zpoplatněna vzhledem k časové náročnosti zpracování,
nutnosti zaměření na místě atd.

Pokud máte zájem o návrh konstrukce, zpracování technické dokumentace,
výkresů pro realizaci apod., je tato služba zpoplatněna předem dohodnutou částkou
podle náročnosti zakázky.

Pro cenovou nabídku a více informací nás kontaktujte